Ubuntu 16.04 LAMP Kurulumu

Ubuntu 16.04 LAMP Kurulumu

Merhaba,

Bu gün Ubuntuya LAMP kurmayı öğreneceğiz.

Öncelikle her zamanki gibi sunucumuza giriş yapıyoruz.


APACHE KURULUMU

  • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install apache2

Yazarak Sunucumuzun paketlerini güncelleyip apache2 paketini indiriyoruz.

Sudo bizim root kullanıcımız da çalışır. Eğer root kullanıcı değil iseniz lütfen root olarak giriş yapın.

 • sudo apache2ctl configtest

Yazıyoruz /etc/apache2/apache2.conf içerisinde ServerName tanımlamadıysanız şu hatayı alacaksınız.

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
 • sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Diyerek apache.conf dosyasına en alt tarafa ServerName ekliyoruz.

 • ServerName domain_veya_IP_adresiniz

ServerName ekledikten sonra dosyayı kapatınız.

 • sudo apache2ctl configtest

Şuan ServerName eklediğimiz için herhangi bir hata almamanız gerekiyor. Çıktı şu şekilde olmalıdır.

Syntax OK


Son olarak apache serverimizi yeniden başlatıyoruz.

 • sudo systemctl restart apache2

Şimdi Sunucumuzun Firewall trafiğini kontrol edelim

 • sudo ufw app list
Available applications: Apache Apache Full Apache Secure OpenSSH

Apache Full firewall da 80/443 portunu temsil eder. Ayrıntıları görelim.

 • sudo ufw app info “Apache Full”
Profile: Apache Full
Title: Web Server (HTTP,HTTPS)
Description: Apache v2 is the next generation of the omnipresent Apache web
server.

Ports:
 80,443/tcp

Çıktı şu şekilde ise apache düzgün bir şekilde kurulmuş demektir. Şimdi test edelim. Yukarıda ServerName kısmına yazdığınız ip/domain yazarak test edelim.

http://IP_Adresi_veya_Domain

Eğer apache’nin açılış sayfasını görüyor iseniz bir sonraki adımımız olan MYSQL Server kurulumuna geçelim


MYSQL KURULUMU

 • sudo apt-get install mysql-server

Terminale yukarıdaki kodu girerek mysql-server adlı paketi indiriyoruz.

Kurulum gerçekleştikten sonra MYSQL’in güvenlik paketini indirelim. Terminal’e

 • sudo mysql_secure_installation

kodu girerek mysql’in güvenlik paketini yüklüyoruz.

VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?

Press y|Y for Yes, any other key for No:

Root şifresi girmek için terminal’e Y Yazıp entere tıklayın root şifresini girmek istemeyenler N yazarak devam edebilirler. Biz Y diyelim.

There are three levels of password validation policy:

LOW  Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary         file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 1

Bu Adımda gireceğimiz root şifresinin güvenlik derecesini seçmemizi istiyor.
Bu durumda 0/1/2 seçeneklerinden birini seçmemiz gerekiyor. Bu seçenekler girmiş olacağınız şifrenin zorluk derecelerini belirtir.
Zorluk derecesini seçtikten sonra root olarak giriş yapmak istediğiniz şifreyi girin.

Using existing password for root.

Estimated strength of the password: 100
Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) :

Bu bölümde terminal’e n yazıp devam ediyoruz ve MYSQL Server kurulumu tamamlanmış olur.


PHP KURULUMU

Terminal’e

 • sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql

yazıyoruz ve php’nin inmesini bekliyoruz. Bu kod php’nin sorunsuz bir şekilde yüklenmesini sağlayacaktır.

Başlangıçta ne tür sayfanın açılacağını belirlemek için

 • sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

yazarak açılan dosyada index.html yazan yeri index.php ile değiştiriyoruz.

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Son Durum ;

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

Olmalıdır.Dosyayı kaydedip kapatıyoruz ve apache server’ı yeniden başlatıyoruz.

 • sudo systemctl restart apache2

Yeniden başlattıktan sonra apache’nin son durumunu öğrenelim terminal’e

 • sudo systemctl status apache2

Yazıyoruz ve bize gelen çıktı şu şekilde olmalıdır.

 apache2.service - LSB: Apache2 web server
  Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
      L¦apache2-systemd.conf
  Active: active (running) since Wed 2016-04-13 14:28:43 EDT; 45s ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 13581 ExecStop=/etc/init.d/apache2 stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 13605 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Tasks: 6 (limit: 512)
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      +¦13623 /usr/sbin/apache2 -k start
      +¦13626 /usr/sbin/apache2 -k start
      +¦13627 /usr/sbin/apache2 -k start
      +¦13628 /usr/sbin/apache2 -k start
      +¦13629 /usr/sbin/apache2 -k start
      L¦13630 /usr/sbin/apache2 -k start

Apr 13 14:28:42 ubuntu-16-lamp systemd[1]: Stopped LSB: Apache2 web server.
Apr 13 14:28:42 ubuntu-16-lamp systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server...
Apr 13 14:28:42 ubuntu-16-lamp apache2[13605]: * Starting Apache httpd web server apache2
Apr 13 14:28:42 ubuntu-16-lamp apache2[13605]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerNam
Apr 13 14:28:43 ubuntu-16-lamp apache2[13605]: *
Apr 13 14:28:43 ubuntu-16-lamp systemd[1]: Started LSB: Apache2 web server..

Şimdiki adımımız PHP’yi test etmeye geldi. Terminal’e

 • sudo nano /var/www/html/deneme.php

yazıyoruz. açılan dosya içerisine php kodumuzu girelim Örneğin ;

<?php
echo "Merhaba Dünya";
?>

Dosyayı kaydedip kapatalım ve tarayıcımıza http://IP_adresi_veya_Domain/deneme.php yazalım.
Eğer Merhaba Dünya sonucunu alıyor iseniz Kurulumumuz başarıyla tamamlanmıştır.
Dilerseniz sudo rm /var/www/html/deneme.php yazarak örnek dosyayı silebilirsiniz.

admin

Bir Cevap Yazın